Powierz swoje rozliczenia profesjonalistom. Zyskasz pewność, czas i komfort, A przy okazji, zapraszamy na dobrą kawę!
Odpoczywaj - nie poświęcaj swojego czasu na myślenie o pracy, od tego jesteśmy my!
Zajmij się tym co lubisz - my pewnie poprowadzimy Cię bezpieczym kursem!
Odpoczywaj - nie poświęcaj swojego czasu na myślenie o pracy, od tego jesteśmy my!
Nie trać swojego prywatnego czasu od tego jestesmy my! Czuwamy, Pilnujemy, Przypominamy i dbamy o twój spokój!
Zajmij się tym co lubisz - my pewnie poprowadzimy Cię bezpieczym kursem!
Odpoczywaj - nie poświęcaj swojego czasu na myślenie o pracy, od tego jesteśmy my!

Księgi handlowe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg rachunkowych (handlowych) są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • ewidencja dla celów podatku VAT
  • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • deklaracje oraz zeznania podatkowe
  • sprawozdania finansowe
  • monitoring zobowiązań 

Warto powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych wykwalifikowanym specjalistom - daje to bowiem gwarancję precyzyjnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań firmy i uzyskanie szczegółowego obrazu stanu finansów przedsiębiorstwa, a tym samym pozwala lepiej nim zarządzać.